Designed and built with care, filled with creative elements

Top
dance-floor-original

Ei’n

Prosiectau

Mae ei’n prosiectau yn rhoi cyfle creadigol i’n grŵp archwilio syniadau newydd cyffrous! Rydym yn gweithio yn bennaf mewn dawns, ond weithiau yn cynnwys profiadau eraill fatha creu cerddoriaeth, creu gwisgoedd, gwneud ffilmiau ac hyd yn oed peintio! Mae’r prosiectau yn aml yn arwain at greu “gweithiau dawns” newydd yr ydym yn rhannu gyda’r cyhoedd drwy berfformiadau byw a dangosiadau ffilm.

A allwch chi helpu i ariannu ein prosiectau dawns ar gyfer pobl ifanc sy'n byw gydag anghenion ychwanegol?